Welk uitleenmateriaal heeft het CLB voor het secundair onderwijs?

Het CLB is ook een documentatiecentrum.  Het houdt allerlei informatie bij over ons onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van leerproblemen, behandelings- en trainingsmogelijkheden, studiekeuze...  Met vragen kan je steeds terecht op het zorgteam of op de cel leerlingenbegeleiding.

In kader van het gezondheidsbeleid kunnen volgende materialen uitgeleend worden - doelgroep > secundair onderwijs

Thema Beweging
Verkeerscoaches: Secundaire scholen en de politie slaan de handen in elkaar om hun schoolomgeving veiliger te maken
Bewegingstussendoortjes op school: Brochure, 6 minifitballen, DVD met oefeningen, CD met achtergrondmuziek
Fietsiefiets: Handleiding over fietsvaardigheid, fietsproeven en fietsbrevetten
Educatief schoolvervoerplan: Handleiding voor leerkrachten die werken aan een schoolvervoerplanThema Voeding en Dranken
Bio met klasse: Lessenpakket over biologische voeding en landbouw
Schoolsnakker: Dranken- en tussendoortjesbeleid op school (leerlingenraad)
Comme chez moi: Kookmethodiek waarbij participatie van de leerling centraal staat
(W)eet je alles: Educatieve CD-rom

Thema Middelengebruik
Drugbeleid op school: Draaiboek voor een drugbeleid op school
Maat in de shit: Lespakket waarin jongeren worden uitgedaagd om na te denken over cannabisgebruik en het omgaan met een gebruikende vriend
SXTC: Werkmap om met jongeren aan de slag te gaan rond de thema's relaties & seksualtiteit en alcohol & drugs
Niet roken, mijn vrijheid: CD-rom
Healthy@school, Roken, een teer onderwerp: CD-rom
Healthy@school, Alcohol nuchter bekeken: CD-rom
360° rookvrij: Handleiding voor het uitbouwen van een kwaliteitsvol rookbeleid
Bluf!: Pedagogisch dossier over gokverslaving

Thema Relationele en Seksuele Vorming
Goede minnaars: Werkmap waarin 80 diverse werkvormen worden beschreven om aan relationele en seksuele vorming te werken
Shalimar: Educatief spel om interculturele dialoog over relaties en seksualiteit te bevorderen
Gender in de blender: Educatieve map en DVD
Preventie van baarmoederhalskanker: DVD met 5 reportages van Vitaya
Bloosdoos: Educatief spel om met jongeren een gesprek aan te gaan over verliefdheid en alles wat daarmee te maken heeft
Het ABC van HPV: Educatieve presentaties rond preventie van HPV, powerpoint met aangepaste doe-boekjes
Anticonceptiekoffer: Nuttig materiaal om jongeren voor te lichten over vruchtbaarheid en anticonceptie
Anticonceptie van A tot Z: Informatieve CD-rom van de firma Bayer Schering Pharma
Vlaggensysteem: Methodiek om seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken
IPuber: educatief spel rond imago, weerbaarheid, lichaam, seksualiteit en communicatie

Thema Veiligheid, Hygiëne en EHBO
Antipersoonsmijnen, een dodelijke erfenis: CD-rom om jongeren bewust te maken van de gevolgen van wapens
HELP!: Handboek Eerste Hulp voor iedereen
Eerste Hulp kan je leren: Interactieve CD-roms over eerste hulp
Handleiding Eerstehulpinitiatie, Broodje Gewond: Educatieve map
RUIS: DVD met aangrijpend verhaal over jongen die gehoorschade oploopt

Alle materialen kunnen gedurende 7 dagen uitgeleend worden (verlenging mogelijk tenzij reeds gereserveerd).
De voorwaarde is wel dat je tijdig reserveert via de ankerpersoon van de school of via het secretariaat.
De materialen worden zelf opgehaald en in originele toestand terugbezorgd op het secretariaat.


Volgorde: 8