Wanneer moeten de leerlingen naar het medisch onderzoek?

In de lagere school moeten de leerlingen naar het medisch onderzoek in het CLB in de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar.
In de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 3de leerjaar is er ook een medisch onderzoek, maar dat kan, afhankelijk van de afspraken tussen school en CLB, in de school zelf gebeuren.
De leerlingen moeten ook naar het medisch onderzoek in het 1ste en het 3de jaar secundair onderwijs.
In het buitengewoon onderwijs gaan leerlingen naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar.  Nieuwe leerlingen worden in het buitengewoon onderwijs uitgenodigd op medisch onderzoek tot ze 21 jaar zijn.

De CLB-artsen en verpleegkundigen testen ogen en oren (gehoortest>in 2de kleuter, 5de leerjaar en 3de secundair), ze meten en wegen de leerlingen, kijken naar hun tanden en hun houding en gaan na of leerlingen zich normaal ontwikkelen.
In het eerste leerjaar van de lagere school krijgen de leerlingen één vaccin tegen kroep, klem en kinderverlamming, in het 5de leerjaar 1 vaccin tegen mazelen, dikoor en rode hond.  Als ouders dat niet door het CLB willen laten doen, dan mag de huisarts de vaccins geven.  De leerling heeft daar dan wel een attest van nodig.
De arts en de verpleegkundige van het CLB stoppen de resultaten van het onderzoek in een gesloten omslag.  De leerkracht geeft die aan de leerlingen.

Volgorde: 5