Wanneer geeft het CLB een antwoord?

Afhankelijk van het traject dat wordt opgestart, verschilt de doorlooptijd.  Dat is de (maximum) termijn waarbinnen het CLB een traject afrondt.
Blijft het een poosje stil rond een bepaald probleemdossier van één van de leerlingen?  Dan kan je altijd even informeren naar de stand van zaken bij de CLB-medewerker.  Die heeft intussen zeker en vast niet stilgezeten, maar is afhankelijk van externe diensten, waar hij op moet wachten.
De CLB-medewerker zal je zeker vertellen in welke fase het begeleidingstraject zich bevindt en wat er al gebeurd is, rekening houdend met zijn beroepsgeheim.

Uiteindelijk geeft het CLB enkel advies en kan het de leerling en zijn ouders tot niets verplichten.
Alleen als ouders hun kind naar het buitengewoon onderwijs willen laten gaan en het CLB dat niet verantwoord vindt, kan het centrum het attest dat wettelijk verplicht is om de leerling in het buitengewoon onderwijs in te schrijven, weigeren.
Het kind moet dan in het gewoon onderwijs les blijven volgen.

Volgorde: 4