Wat zijn de kernactiviteiten van het CLB?

1. Onthaal
Eerste contact met de leerling (zijn ouders, de school)

2. De Vraag verhelderen
Samen met alle betrokken partners de problemen ontrafelen en in kaart brengen

3. Informeren
De leerling of zijn ouders advies geven over keuzemogelijkheden, over ander gedrag en beschikbare hulp.

4. Diagnose stellen
De problemen en onderwijsnoden van de leerling analyseren

5. Kort begeleiden
Gedurende 2 of 8 sessies de leerling multidisciplinair en professioneel ondersteunen

6. Samenwerken met netwerkpartners
Er wordt samengewerkt met netwerkpartners uit de externe hulp-, dienstverlenings- of gezondheidssector, bijvoorbeeld Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), het comité voor Bijzondere Jeugdzorg, Kind en Gezin, een kinderpsychiater, een revalidatiecentrum, het OCMW, de huisarts...

Voor meer info:
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststellen van de operationele doelstellingen van de CLB
Procedure aanmelding/intake

Volgorde: 3