CLB-begeleiding: recht of plicht?

Een leerling begeleiden gebeurt in een sfeer van vertrouwen en communicatie.
In principe werkt het CLB op vraag.  Het CLB start dus pas een begeleiding op nadat een leerling of een ouder dat vraagt.
Soms komt het CLB in actie, omdat de directeur, de leraar, de zorgcoördinator, de interne leerlingenbegeleider... zich zorgen maakt om een leerling.
Het CLB zal dan altijd eerst uitdrukkelijk toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar, als hij de situatie goed kan inschatten).

Begeleiding is een recht.  Ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen dus begeleiding weigeren.  Het is echter in het belang van de leerling dat er zo snel mogelijk iets gebeurt.

CLB-begeleiding is verplicht bij spijbelen en medische onderzoeken.

Volgorde: 30