Wat is een beleidsplan of beleidscontract?

De afspraken die de school en het CLB maken, zijn schriftelijk vastgelegd in het beleidsplan (als de inrichtende macht van school en CLB identiek zijn) of het beleidscontract (wanneer de inrichtende machten van school en CLB verschillen).  Het geldt voor 3 schooljaren, maar het kan jaarlijks worden bijgestuurd.  Hierin worden de taken bij de begeleiding van de leerlingen verdeeld tussen school en CLB. 

Een beleidsplan of -contract geeft een antwoord op vragen als:

- Op welke manier werken school en CLB samen?
- Hoe is de taakverdeling?
- Is er een vast lokaal op school voor het CLB?
- Is er CLB-personeel op bepaalde dagen bereikbaar op school?
- Hoe maakt het CLB zijn werking in de school bekend aan ouders en leerlingen?
- Welke acties organiseren de school en het CLB in de loop van het schooljaar om problemen te voorkomen?

De zeer concrete afspraken die de school samen met het CLB maakt, worden vastgelegd in de afsprakennota.  De afsprakennota is een concrete vertaling van het beleidsplan/-contract. 
Geen idee wat er in het beleidsplan/-contract en in de afsprakennota van jouw school staat?  Vraag het aan je directeur.  Zo weet je meteen wat jij van jouw CLB-medewerker wel en niet mag verwachten en wat jouw taak is.

Beleidsplan 2014-2020 (stilzwijgende verlenging beleidsplan 2012-2014)

Addendum beleidsplan 2014 

Volgorde: 2