Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en kortdurende begeleiding.  Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn.  Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.  Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
- leren en studeren
- onderwijsloopbaan en studiekeuze
- preventieve gezondheidszorg
- psychisch en sociaal welbevinden

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en in het stelsel van leren en werken, als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), kunnen gebruik maken van het 'leerlinggebonden aanbod' van het CLB.  Ook jouw school en jij kunnen er aankloppen. 
Het CLB werkt dus voornamelijk op vraag maar kan ook op eigen initiatief een bepaalde leerling begeleiden.

Filmpje TV-klasse: Op de hielen van de CLB-medewerker

Volgorde: 10