Wat met beroepsgeheim en toegang tot het leerlingdossier?

Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Dat zorgt er voor dat hij onafhankelijk kan werken van scholen en andere instellingen.


De inhoud van het leerlingdossier is vertrouwelijk.  De leerling zelf heeft toegang tot zijn dossier, als hij voldoende weet wat het beste voor hem is (+12 jaar).  Dat wil nog niet zeggen dat hij alles mag weten wat in zijn dossier staat.
Ouders hebben ook toegang tot het dossier van hun kind, maar enkel tot die gegevens die henzelf betreffen óf de gegevens van hun kind (-12 jaar).  De toegang tot en de inzage in een dossier zijn dus gebonden aan bepaalde regels.
De school krijgt, indien akkoord van de ouders of leerling (+12 jaar), enkel die gegevens die ze nodig heeft om de leerling goed te kunnen begeleiden.  Als een leerling (+12 jaar) of ouder dat wenst, wordt de school niet op de hoogte gebracht van de vraag die hij aan het CLB stelde en van de gesprekken die daaruit volgden.
Het CLB kan ook een leerling begeleiden zonder dat zijn ouders dat weten, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis of als de leerling (+12 jaar) niet wil dat zijn ouders op de hoogte zijn.  Uiteraard zal een CLB-medewerker zoveel mogelijk de ouders proberen te betrekken.  Ze zijn immers belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen.
Ook een leraar kan iets in vertrouwen vertellen aan een CLB-medewerker, zonder dat de leerling of ouders dat weten.

Voor meer info: Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

Volgorde: 40