Het medisch onderzoek

De medische onderzoeken worden ingericht in de:

1ste kleuterklas
Dit onderzoek gebeurt op de school met de verpleegkundige van het CLB zonder arts.
Tijdens dit onderzoek worden je ogen getest (zie je voldoende? Is je oogstand goed of is het toch nodig om naar de oogarts te gaan?) en word je gemeten en gewogen.

2de kleuterklas
Voor dit onderzoek brengt de bus van de school je naar het medisch kabinet van het CLB.  Is het kabinet kort bij de school gelegen dan kom je te voet met de leerkracht.
Dit onderzoek is uitgebreider: je gaat eerst bij de verpleegkundige:  jouw ogen worden opnieuw getest en je wordt gemeten en gewogen. 
Als de verpleegkundige alles heeft onderzocht, mag je langs bij de arts.
De arts luistert naar je hart en je longen, meet je bloeddruk, kijkt in je oren, je neus en je mond met een lichtje en test of je goed ziet en beweegt en of je al duidelijk kan praten.  Kortom, alles wat jouw huisarts ook doet als je op controle gaat.

1ste leerjaar
Dit onderzoek gaat door op de school, met de verpleegkundige en de arts van het CLB.
Jouw ogen worden getest, niet alleen op verzicht en oogstand maar ook op kleurenzin.  Je mag daarvoor de cijfers in een 'cijferboek' luidop lezen.
Je wordt weer gemeten en gewogen.
De arts controleert ogen, neus, oren en tanden en als je ouders hiervoor toestemming gegeven hebben, zal de arts ook 1 vaccin toedienen tegen kroep, klem, kinderverlamming en kinkhoest.

3de leerjaar
De verpleegkundige van het CLB komt voor dit onderzoek opnieuw naar de school, zonder arts.
Je wordt gemeten, gewogen en jouw ogen worden getest op verzicht.

5de leerjaar
Dit onderzoek is, net zoals het onderzoek in de 2de kleuterklas, een onderzoek dat doorgaat op het medisch kabinet van het CLB en is weer uitgebreid: de verpleegkundige doet opnieuw alle testen die ze reeds uitvoerde tijdens het onderzoek in de 2de kleuterklas en onderzoekt ook nog jouw dieptezicht.  Om dit dieptezicht te controleren, zet je een bril op met een rood en een groen glas - een 3D-bril. Je kijkt dan naar een 3D-boek en legt uit aan de verpleegkundige wat je ziet.

Ook je gehoor wordt getest.
Bij de arts worden bijna dezelfde onderzoeken verricht die reeds gebeurden tijdens het onderzoek in de 2de kleuterklas.
Bij een meisje kijkt de arts na of ze al borsten krijgt en of er haartjes verschijnen op de schaamstreek. Bij jongens kijkt de arts niet alleen die haartjes na maar ook de piemel en de teelballen. De arts kijkt ook of op de teelbal geen extra bloedvaatjes lopen.  Dat gebeurt toch bij zeker 15% van de jongens. Meestal is dat beperkt en hoeft er niets te gebeuren, maar als er veel van die bloedvaatjes zijn, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van de zaadcelletjes en dan stuurt de arts je naar de huisarts voor verdere opvolging.
Als je ouders hiervoor toestemming gegeven hebben, zal de arts ook 1 vaccin toedienen tegen mazelen, bof en rode hond.

Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben. 

1ste secundair
Dit onderzoek gaat opnieuw door op het medisch kabinet van het CLB.
De verpleegkundige meet en weegt je en jouw ogen worden getest op verzicht.
Bij de arts worden alle onderzoeken gedaan die ook tijdens het onderzoek van het 5de leerjaar doorgaan.
Meisjes krijgen de kans om zich te laten vaccineren voor het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.  Deze vaccinaties gaan door op de school.  Er worden immers 3 vaccinaties aangeboden verspreid over het volledige schooljaar.

Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben. 

3de secundair
Dit is normaalgezien het laatste onderzoek voor jou bij het CLB.
Opnieuw worden alle onderzoeken gedaan die ook tijdens het onderzoek in het 1ste secundair gebeurden.  Omdat jongeren meer in contact komen met lawaai (discotheek, i-POD, ...) wordt extra aandacht gegeven aan de gehoortest.
Je krijgt tijdens dit onderzoek de kans om je te laten vaccineren met 1 vaccin tegen klem en kroep.

Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben. Heb je vragen over het onderzoek of wil je iets anders bespreken?  Vóór, tijdens of na het medisch consult mag je je vraag zeker stellen aan de verpleegkundige of de arts.

Volg je les in het buitengewoon onderwijs? Dan ga je naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar.  Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek tot ze 21 jaar zijn.

Volg je les in het deeltijds onderwijs? Dan ga je naar het medisch onderzoek in de loop van het jaar dat je start op deze school.


Het medisch onderzoek is VERPLICHT.  De vaccinaties worden gratis aangeboden maar zijn NIET verplicht.

Filmpje TV-klasse: Het medisch onderzoek

Volgorde: 40