Wat zijn jouw rechten en plichten?

Hulp
Als jongere heb je recht op hulp. Daarvoor kan je onder andere bij het CLB terecht. Kan het CLB je niet helpen, dan gaan we samen met jou op zoek naar wie dat wel kan.

Uitleg
Als een CLB-medewerker met jou een gesprek heeft, zal je steeds informatie krijgen over de hulp die we bieden. Welke stappen zullen we samen zetten en welke doelen willen we bereiken.

Inspraak
Bij elk voorstel dat we doen, mag je je mening geven. We luisteren graag naar je en proberen samen met jou een goede oplossing te zoeken.
 
Beroepsgeheim
Als CLB-medewerker hebben wij beroepsgeheim, dit wil zeggen dat wij hetgeen je ons vertelt niet mogen verder vertellen aan anderen. We bespreken met jou wat we best aan jouw ouders, de school of iemand anders vertellen maar jij beslist of je hiervoor toestemming geeft.  In sommige gevallen kunnen wij niet anders dan dit te vertellen aan iemand anders.  Dit betekent dat wij ons op dat moment heel grote zorgen maken over jou.  Zelfs in dat geval bespreken wij dit eerst met jou.
 
Dossier
Elke leerling heeft bij het CLB een dossier, vroeger was dit steeds een papieren dossier, stilaan worden alle dossiers digitaal en staan ze veilig afgesloten op onze computer. In je dossier noteren wij belangrijke zaken. Je mag de CLB-medewerker steeds vragen wat hij of zij nu precies noteert in je dossier. Willen jij of je ouders je dossier inkijken? Dat kan! Vraag ernaar bij je CLB-medewerker.
 

Van een CLB-medewerker kan je verwachten dat hij of zij:
 
Handelt in het belang van de leerling:
We hebben steeds het beste met je voor!

Zorgt dat iedereen gelijk behandeld wordt:
Als CLB medewerker gaan we na of je voldoende zelfstandig en rijp bent om zelf beslissingen te nemen. Dit doen we steeds in overleg met jou.

Wil je nog meer info over je rechten en plichten? Surf dan even naar de volgende sites:

www.kinderrechten.be
www.rechtenopschool.be
www.kinderrechtswinkel.be
www.kinderrechtencommissariaat.be   
http://kinderen.ikbeslis.be
http://jongeren.ikbeslis.be

http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/

Volgorde: 20