De interne werkgroepen en hun verbeteractieplan

Volgende interne werkgroepen worden opgenomen:

- Kansenbevordering

- Integrale Jeugdhulp

- Onderwijsloopbaanbegeleiding

- Preventieve gezondheidszorg

Volgorde: 9