Nuttige links

Internetgebruik
www.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten


Leren, studeren en werken
www.cteno.be: centrum voor Taal en Onderwijs
www.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen uit de basisschool
www.eduspotter.be: voor wie nieuw is in Vlaanderen en toch verder wil studeren
www.hoogbegaafdvlaanderen.be: hulp voor al wie professioneel of privé in contact komt met hoogbegaafde kinderen
www.hvnoostvlaanderen.be: Nederlands leren?  Zij helpen je op weg
www.ictenzorg.be/babbelbank: gratis praat- en kijkpakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen
www.ikhaatlezen.be: haat je lezen? Dyslexie?  Ga voor een luisterboek
www.jeugdinfotheek.be: website boordevol tips voor jongeren
www.kacee.be: portaalsite met zoekfunctie naar interessante documenten voor en door onderwijs
www.klaarvoorhogeronderwijs.be: kennismaking met 4 instapcompetenties naar het hoger onderwijs
www.klascement.be: portaalsite voor en door leerkrachten
www.klaswerk.be: leerling(inter)actief onderwijzen
www.kleuterspel.be: educatieve spellensite voor kinderen van 2 tot 6 jaar
www.leerzorgsite.be: site met info voor en door leerkrachten
www.luisterpuntbibliotheek.be: openbare bibliotheek, gesubsidieerd door de vlaamse overheid voor mensen die niet op een gewone manier een boek kunnen lezen
www.meertaligheid.be: een site voor professionelen die regelmatig in contact komen met anderstalige kinderen
www.oefen.be: oefensite voor kleuter, lager en secundair
www.onderwijskiezer.be: opendeur, elke dag, overal... over studierichtingen
www.sclera.be: pictogrammensite
www.steunpuntdiversiteitenleren.be: biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning tot het thema 'Omgaan met diversiteit'
www.studentatwork.be: het portaal voor de jobstudent
www.studielicht.be: info en tips voor studenten over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs
www.taalbeleid.be: website van CTenO over taalbeleid
www.taalblad.be: webkrant voor wie Nederlands leert
www.taalboulevard.be: voor wie rond oefenkansen Nederlands aan de slag wil
www.vlaamsetolkentelefoon.be: Ba-Bel, tolkentelefoon verschaft gratis telefonische tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties
www.zorgpiramide.be: een breed zorgklimaat creëren, gedifferentieerd werken
http://vdab.be/beroepsorientatie: begeleiding en oriëntatie door de VDAB bij het zoeken naar een geschikt beroep


Middelengebruik
www.acoolworld.be: LOL zonder alcohol, site voor jongeren en ouders
www.drugsinbeweging.be: jeugdbewegingen maken zelf afspraken over drugs,druggebruik en drugpreventie
www.ida-web.be: Vlaamse interactieve platform voor professionelen over alcohol en drugs
www.vad.be: vereniging voor alcohol- en drugproblemen


Relationele en seksuele vorming
www.allesoverjeugd.be: website over de leefwereld van kinderen en jongeren met activiteitenkalender
www.allesoverseks.be: alles over seks met Sensoa antwoordt op al je vragen over seks en relaties
www.cavaria.be: koepel van de Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen
www.communicerenmetarmen.be: communicatiedraaiboek
www.dop-ovl.be: dienst ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen geeft inzicht in de meest aangewezen soort ondersteuning
www.dottie.be: vriendschapssite voor mensen met een handicap
www.faranet.be: luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
www.groeimee.be: over opvoeden gesproken
www.handiklap.be: handiklap brengt mensen met een handicap en hun gezin bij elkaar
www.hangsite.be: informatie over rondhangende jongeren
www.jeugdwerknet.be: informatie rond jeugdwerk en jeugdverenigingen in Vlaanderen
www.jongerengids.be: een website bomvol tips voor leerlingen van 8 jaar tot 16+
www.kieskleurtegenpesten.be: samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die aandacht besteden aan pestproblematieken
www.missingyou.be: organisatie die zich inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
www.noknok.be: met informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen, voor jongeren van 12 tot 16 jaar
www.nupraatikerover.be: voor wie vragen heeft over seksueel misbruik
www.opvang.be: opvang wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in probleemsituaties
www.pratenmetelkaar.be: reikt hulpmiddelen aan om beter te communiceren met ouders en kinderen
www.sensoa.be: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
www.steunpuntjeugdhulp.be: ondersteunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun hulpverlening aan kinderen en jongeren
www.weljongniethetero.be: samenwerkingsverband van de Vlaamse en Brusselse holebi-jongerengroepen
www.zoalsik.be: site voor kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of chronische aandoening

Veiligheid, hygiëne en EHBO
www.glimlachen.be: site met boordevol informatie over mondgezondheidszorg
www.helpzenietnaardetuut.be: hoe het risico op gehoorschade bepalen en beperken (doe de risicotest)
www.ikbeslis.be: tips om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen
www.jeugdrodekruis.be: ehbo voor kinderen en jongeren
www.octopusplan.be: voor veilig schoolverkeer

Voeding en beweging
www.eetexpert.be: kenniscentrum voor gewichts- en eetproblemen
www.meesteropdefiets.be: fietsvaardigheidstraining op de school
www.nice-info.be: voedingsinformatiecentrum

Volgorde: 11