Kan je de begeleiding door het CLB weigeren?

Indien het CLB je een aanbod doet van begeleiding, dan kunnen jij en/of je ouders zelf beslissen om hierop in te gaan of niet.
Dit hangt af van je leeftijd :

Indien je jonger bent dan 12, dan kunnen enkel je ouders dit weigeren;
Indien je 12 jaar of ouder bent, en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen, dan kan je zelf beslissen om al dan niet in te gaan op het aanbod van het CLB;
Indien je 12 jaar of ouder bent, maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen, kunnen enkel je ouders dit weigeren.

Er zijn 2 situaties waarin je de begeleiding door het CLB niet kan weigeren:  wanneer je spijbelt en bij de verplichte medische onderzoeken

Volgorde: 22