Kan je in vertrouwen bij het CLB langsgaan?

Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht.

Indien je alleen, zonder je ouders, naar het CLB stapt, dan hangt het af van je leeftijd of dit tussen jullie blijft of dat je ouders verwittigd worden:
Ben je jonger dan 12? Dan zal het CLB jouw ouders laten weten dat je bij hen langs bent geweest.  Indien je ouders dit vragen, dan zal het CLB ook vertellen waarover jullie gesproken hebben.

Ben je 12 jaar of ouder en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen? Dan brengt het CLB jouw ouders enkel op de hoogte als jij dat wil.  Je kan dan ook vragen dat bepaalde informatie die jij geeft aan het CLB niet doorgegeven wordt aan je ouders.

Ben je 12 jaar of ouder maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen? Dan zal het CLB jouw ouders laten weten dat je bij hen langs bent geweest.  Indien je ouders dit vragen, dan zal het CLB ook vertellen waarover jullie gesproken hebben.

Wat je bespreekt met het CLB, wordt niet doorgegeven aan de school, tenzij jij of je ouders (als je jonger bent dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.  Het kan wel zijn dat het CLB, op basis van gesprekken met jou, tips geeft aan de school zodat ze jou beter kunnen ondersteunen en begeleiden.

Indien de CLB-medewerker zelf geen antwoord kan geven op je vragen, maar je hiervoor doorverwijst naar een andere dienst of organisatie dan zal hij aan jou en/of aan je ouders vragen of hij hierbij informatie mag doorgeven.

Voor meer info: Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

Volgorde: 21